Remotus Mercury 
Remotus Jupiter | Remotus Mercury      

Remotus Mercury er vår serie for skreddersydde løsninger for å tilfredsstille sikkerhetskravene i de mest krevende miljøer som for eksempel gruvedrift, metall- og prosessindustri. Disse komplette systemene med sendere og mottakere kundetilpasses etter krav og behov og bygges med de spesialfunksjoner som kundens løsning krever. Sendere og mottakere går både på det generelle og de individuelle frekvensbåndene. Symboler og tekst på sendere tilpasses etter hver kundes ønsker.