WISAC

For sikker styring og smart logistikk..


WISAC markedsfører ledende produkter for industriell radiostyring av kraner
og porter, samt radiostyringer som er spesielt tilpasset det mobile markedet.

Sesam
Remotus

Sesam 

Mobile